หน้าแรก

พิธีต้อนรับพลทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 2
วันพฤหัสบดีที่ 14 พ.ย. 62 เวลา 09.30 น. พล.ต.บำรุง สายทอง ผบ.พล.ป. เป็นประธานในพิธีต้อนรับพลทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 2 ณ สนามกีฬา พล.ป.
พิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลและผู้บังคับบัญชาของทหารกองประจำการ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2
วันพุธที่ 30 ต.ค. 62 เวลา 08.15 น. พล.ต.บำรุง สายทอง ผบ.พล.ป. เป็นประธานในพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลและผู้บังคับบัญชาของทหารกองประจำการ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 ณ สนามกีฬา พล.ป. ค่ายพิบูลสงคราม
พิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นกองหนุน
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ก.ย. 62 เวลา 09:30 น. ผบ.พล.ป. กรุณาให้ พ.อ.นิคม อุดมเลิศวนสิน รอง ผบ.พล.ป. เป็นประธาน พิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นกองหนุน จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนวดแผนไทย หลักสูตรช่างตัดผมชาย หลักสูตรเพาะพันธุ์กล้าไม้ และหลักสูตรช่างซ่อมรถยนต์ ณ ห้องประชุม บก.พล.ป.
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิ.ย.62 เวลา 09.00 น. พล.ต.บำรุง สายทอง ผบ.พล.ป. กรุณาเป็นประธาน ในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 1 ณ สโมสรนายทหาร พล.ป.
พิธีต้อนรับพลทหารใหม่
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ค.62 เวลา 09.30 น. ผบ.พล.ป. กรุณาให้ พ.อ.นิคม อุดมเลิศวนสิน รอง ผบ.พล.ป. เป็นประธานในพิธีต้อนรับพลทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 1 ณ สนามกีฬา พล.ป.
พิธีมอบทุนการศึกษา พล.ป. ประจำปี 2562
เมื่อ 14 พ.ค.62 เวลา 10.00 น. ผบ.พล.ป. กรุณาให้ พ.อ.นิคม อุดมเลิศวนสิน รอง ผบ.พล.ป.(1) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562 ณ สโมสรนายทหาร พล.ป
พิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลและผู้บังคับบัญชาของทหารกองประจำการ
เมื่อวันอังคารที่ 30 เม.ย.62 เวลา 09.30 น. พล.ต.บำรุง สายทอง ผบ.พล.ป. กรุณาเป็นประธาน พิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลและผู้บังคับบัญชาของทหารกองประจำการ ณ สนามกีฬา พล.ป.
วันสถาปนา พล.ป. ครบรอบปีที่ 36
เมื่อวันอังคารที่ 2 เม.ย.62 เวลา 09.30 น. พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสธ.ทบ. ผู้แทน ผบ.ทบ.กรุณาเป็นประธานในโอกาส วันสถาปนา พล.ป. ครบรอบปีที่ 36 โดยมี ผบ.พล.ป. และ ประธานชมรมแม่บ้าน พล.ป. พร้อมด้วยคณะนายทหาร ชมรมแม่บ้าน พล.ป. ร่วมให้การต้อนรับ ณ บก.พล.ป
พิธีมาฆบูชา ประจำปี 2562
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00 น. พลตรี บำรุง สายทอง ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ และ ร้อยตำรวจเอกหญิง วาทินี สายทอง ประธานชมรมแม่บ้าน กองพลทหารปืนใหญ่ พร้อมด้วยคณะนายทหาร ชมรมแม่บ้าน และ กำลังพล ร่วมประกอบพิธีมาฆบูชา ประจำปี 2562 ณ วิหารเมฆวิชัย ภายในกองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม จังหวัดลพบุรี
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2562
เมื่อวันศุกร์ 18 ม.ค.62 เวลา 15.30 น. พล.ต.บำรุง สายทอง ผบ.พล.ป. และ ร.ต.อ.หญิงวาทินี สายทอง ประธานชมรมแม่บ้าน พล.ป. พร้อมด้วยคณะนายทหาร , ชมรมแม่บ้าน พล.ป. ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2562 ณ สนามสีหราชเดโช นสศ.
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ธ.ค.61 เวลา 09.00 น. ผบ.พล.ป. กรุณาให้ รอง ผบ.พล.ป.(1) เป็นประธานในเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ธ.ค.61 เวลา 09.00 น. ผบ.พล.ป. กรุณาให้ รอง ผบ.พล.ป.(1) เป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 2 ณ สโมสรนายทหาร พล.ป ของทหารกองประจำการ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 2 ณ สโมสรนายทหาร พล.ป
การอบรมปลูกฝัง และ สร้างเสริมอุดมการณ์ทางทหาร ผู้บังคับหน่วยระดับกองร้อย
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 พ.ย.61 เวลา 09.30 น. ผบ.พล.ป. กรุณาให้ รอง ผบ.พล.ป.(1) เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมปลูกฝัง และ สร้างเสริมอุดมการณ์ทางทหาร ผู้บังคับหน่วยระดับกองร้อย ณ ห้องประชุม บก.พล.ป.
ทอดกฐินสามัคคี
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พ.ย.61 พล.ต.บำรุง สายทอง ผบ.พล.ป. พร้อมด้วย ร.ต.อ.หญิง วาทินี สายทอง ประธานชมรมแม่บ้าน พล.ป. ได้นำกำลังพลและครอบครัว กระทำพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดดงกระทุ่ม ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี
พิธีต้อนรับทหารใหม่พลัด 2/61
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พ.ย.61 เวลา 0930 พล.ต.บำรุง สายทอง ผบ.พล.ป. กรุณาเป็นประธาน พิธีต้อนรับพลทหารใหม่รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 2 ณ สนามกีฬา พล.ป.
พิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลและผู้บังคับบัญชาของทหารกองประจำการ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2
เมื่อวันพุธที่ 31 ต.ค.61 เวลา 09.30 น. พล.ต.บำรุง สายทอง ผบ.พล.ป. กรุณาเป็นประธานในพิธี อำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชาของทหารกองประจำการ พิธี อำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชาของทหารกองประจำการ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2 ณ สนามกีฬา พล.ป.
พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชำนาญงาน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ต.ค.61เวลา 09.30 พล.ต.บำรุง สายทอง ผบ.พล.ป. กรุณาเป็นประธาน พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชำนาญงาน ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม บก.พล.ป.
พิธีถวายพวงมาลา
เมื่อวันอังคารที่ 23 ต.ค 61 เวลา 08.30 พล.ต.บำรุง สายทอง ผบ.พล.ป. และ ร.ต.อ.หญิง วาทินี สายทอง ประธานชมรมแม่บ้าน พล.ป. พร้อมด้วยคณะนายทหาร ชมรมแม่บ้าน พล.ป. ร่วมพิธีถวายพวงมาลา สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 ณ ศาลาวงกลม พล.ป.
พิธีปิดการอบรมวิชาชีพลพทหารก่อนปลดประจำการ
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ต.ค. 61 เวลา 14.00 น. พล.ต.บำรุง สายทอง ผบ.พล.ป. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นกองหนุน และมอบใบประกาศนียบัตร ณ ห้องประชุม บก.พล.ป.
พิธีเปิดการตรวจแนะนำจเร ทบ.
วันที่ 16 ต.ค.61 เวลา 0830 พล.ต.บำรุง สายทอง ผบ.พล.ป.ให้การต้อนรับชุดตรวจแนะนำ จบ.โดยมี พ.อ.รัษฏา พลอยโสภณ เป็น หน.ชุดตรวจฯ ทั้งนี้ ผบ.พล.ป.ได้กรุณาเป็นประธานประกอบพิธีเปิดฯ ณ สโมสร นายทหารปืนใหญ่ ฯ โดยมีหน่วยรับการอบรมฯ จาก พื้นที่ จว.ลพบุรีและ จว.สระบุรี จำนวน 25 หน่วย ผู้รับการอบรมประมาณ 745 นาย

มี 25 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์

ผู้บัญชาการทหารบก

 พล.ต.บำรุง  สายทอง
ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่