กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา
พ.อ.บำรุง สายทอง รอง.ผบ.พล.ป. รักษาราชการแทน ผบ.พล.ป. พร้อมด้วยคณะนายทหารและกำลังพล ร่วมประกอบพิธีวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ณ วิหารเมฆวิชัย เมื่อวันที่ 25 พ.ค.61
ตรวจการฝึกทหารใหม่
เมื่อ 31 พ.ค. 61 พ.อ.วีระพงษ์ ศรีรัตน์ เสธ.พล.ป. หน.ชุดตรวจการฝึกทหารใหม่ ได้ตรวจการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ของ พล.ป. ทั้ง 4 หน่วยฝึก
กองพลทหารปืนใหญ่ บริจาโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
กองพลทหารปืนใหญ่ เผยแพร่โดย สุขสันติ์ สุวรรณสงคราม · 3 นาที · พ.อ.บำรุง สายทอง รอง ผบ.พล.ป. รักษาราชการแทน ผบ.พล.ป. ตรวจเยี่ยมการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561 โดยมีกำลังพลเข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 74 นาย เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.61 ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม

ประวัติกองพลทหารปืนใหญ่

    

 

"ประวัติหน่วย"

 

 

     กองพลทหารปืนใหญ่จัดตั้งขึ้นตามคำสั่ง กองทัพบก (เฉพาะ) ลับ ที่ 81/26 เรื่อง จัดตั้ง กองพล ทหารปืนใหญ่ ลง 1 เมษายน พ.ศ.2526 ตามแนวความคิดที่ว่า “กองทัพบกไทยเป็นกองทัพที่ขาดแคลน น่าจะได้รวมการจัดอัตราปืนใหญ่หรือรวมอำนาจการยิง ไว้ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบก ใช้แก้ปัญหาใน พื้นที่ซึ่งสถานการณ์รุนแรง ประกอบกับความจำเป็นที่ต้องมีปืนใหญ่ ระยะยิงไกล ไว้ต่อต้านปืนใหญ่ข้าศึก ยิงรบกวนต่อที่บังคับการ ที่รวมพล ตำบลสำคัญ และระบบการติดต่อสื่อสาร ที่ลึกเข้าไปในแดนข้าศึก” ใน ขณะนั้นได้ใช้ ปนร.20 ขนาด 155 มม. M71 ผลิตในประเทศอิสราเอล และ ปกค.25 ขนาด 155 มม. M198 ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี พลตรีวิโรจน์ แสงสนิท (ยศในขณะนั้น) เป็นผู้บัญชาการกองพล ทหารปืนใหญ่ท่านแรก

 

     กองพลทหารปืนใหญ่ จึงได้ถือเอาวันที่ 1 เมษายน ของทุกปีเป็นวันสถาปนาหน่วย การจัดตั้ง กองพลทหารปืนใหญ่ในครั้งแรก ได้ปรับปรุงสถานที่อาคารตานีของ ป.พัน.201 เป็น กองบัญชาการชั่วคราว โดยใช้เป็นสถานที่ทำงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 ถึง พ.ศ. 2529 ต่อมา ได้ทำการก่อสร้างกองบัญชาการ กองพลทหารปืนใหญ่แห่งใหม่ คือสถานที่ในปัจจุบัน เมื่อ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2528 แล้วเสร็จใน 18 มิถุนายน พ.ศ. 2529 รวมระยะเวลาการก่อสร้าง 255 วัน ด้วยงบประมาณ 7,520,000.-บาท และในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2529 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น ได้กระทำพิธีเปิดป้ายอาคารกองบัญชาการ กองพลทหารปืนใหญ่