อดีต ผบ.พล.ป.

%AM, %01 %750 %2562 %00:%ก.พ.

อดีต ผบ.พล.ป.

Written by
Rate this item
(2 votes)
ทำเนียบผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่
 
 
 
พล.ต.วิโรจน์  แสงสนิท
พ.ศ. ๒๕๒๖ - ๒๕๒๗
 
พล.ต.ภุชงค์   นิลขำ
พ.ศ. ๒๕๒๗ - ๒๕๓๑
 

พล.ต.สุวิทย์  ชัยประภา
พ.ศ. ๒๕๓๑ - ๒๕๓๔

 

พล.ต.อุดม   เหมวิจิตร
พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๓๘
 
พล.ต.เอื้อ   แพโรจน์
พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๔๒
 
พล.ต.ชาตรี  พัธนพันธ์
พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๕
 
พล.ต.วิบูลย์  ปิยะพิสุทธิ์
พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๘
 
พล.ต.ประยุทธ  เมฆวิชัย
พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒
 
พล.ต.สุกิจ เนื่องจำนงค์
พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔
 
พล.ต.ศักดา  สาลีพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖
 
พล.ต.สมชาย  ฤกษ์พิชัย
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
 
พล.ต.ธนิสร  วงษ์กล้าหาญ
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐
 
 
พล.ต.นพดล  พรหมแพทย์
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
พล.ต.บำรุง สายทอง
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน
 
Read 6084 times