ภาพกิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
18 พ.ค. 60 สอ.พล.ป.จก. จัดให้สมาชิกได้ไปศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี เขียนโดย สหกรณ์ออมทรัพย์ 205
16 พ.ค. 60 พล.ต.บรรลือ อ่ำบุญ ประธาน และ พ.อ.ชนินทร์ สิงหนาทนิติรักษ์ รองประธาน เข้าร่วมสัมมนา ชนสท.พบสหกรณ์สมาชิก ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม เขียนโดย สหกรณ์ออมทรัพย์ 196
27 เม.ย. 60 สอ.พล.ป.จก. จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง "เงินทองต้องวางแผน" ให้แก่สมาชิก ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม เขียนโดย สหกรณ์ออมทรัพย์ 180
25 ก.พ. 60 สอ.พล.ป.จก. จัดสมาชิกร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี เขียนโดย สหกรณ์ออมทรัพย์ 193
เมื่อ 20-22 ก.พ. 60 สอ.พลป.จก. ได้จัดโครงการ "ตามรอยพ่อคนพอเพียง" ครั้งที่ 1 โดยจัดให้สมาชิกได้ไปดูงาน ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก เขียนโดย สหกรณ์ออมทรัพย์ 184
เมื่อ 27 ม.ค. 60 สอ.พล.ป.จก. ได้จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง การปรับโครงสร้างกระทรวงกลาโหม ให้แก่สมาชิก ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม เขียนโดย สหกรณ์ออมทรัพย์ 225
เมื่อ 12 ม.ค. 60 สอ.พล.ป.จก. จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการทางสายตาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง สอ.พล.ป.จก. ณ โรงเรียนคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน เขียนโดย สหกรณ์ออมทรัพย์ 190