วิวัฒนาการทหารปืนใหญ่

%AM, %07 %750 %2560 %00:%มี.ค.
Rate this item
(0 votes)

พ.ศ. 2451 ปืนใหญ่ภูเขาแบบ 51(ป.51-2)

ประวัติ : กองทัพบกได้สั่งซื้อจาก บริษัท กรุป ประเทศเยอรมันนี นำเข้ามาประจำการเมื่อ พ.ศ. 2451 (เดิมชื่อ ปืนประจำที่ แบบ 127 เปลี่ยนเมื่อ 13 มี.ค. 2455 ตามคำสั่ง กห.ที่ 383/26899 ลง 13 มี.ค. 2455) ปลดออกจากประจำการเมื่อ 9 ก.พ. 2504 ตามอนุมัติท้ายบันทึกข้อความ กบ.ทบ.ที่ 293/03 ลง 2 ก.พ. 2504 
   
ประเภท : อาวุธประจำหน่วย (กองพัน ป.หนัก - ป.พัน.16 มี 4 กระบอก)
   
การนำไปมาในสนาม : เทียมลากด้วยม้า หรือลากจูงโดยรถยนต์บรรทุกขนาด 2 ตัน
   
การใช้ประโยชน์ : นำไปใช้ในคราวเกิดกรณีพิพามระหว่างไทยกับอินโดจีน, ฝรั่งเศส พ.ศ. 2483 - 2484
นำไปใช้ในสงครามมหาเอเซียบูรพา พ.ศ. 2484 - 2489
Read 672 times Last modified on %AM, %10 %236 %2560 %11:%มี.ค.