รับสมัคร ส.ต.กองประจำการ เพื่อสอบเข้ารับราชการ ปี 62

รับสมัคร ส.ต. กองประจำการ เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราช

รับสมัครสิบตรีกองประจำการเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒