จัดซื้อ-จัดจ้าง

%AM, %18 %750 %2561 %00:%ต.ค.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารโรงทหาร หมายเลข ๒๑/๑๘ ของ ป.๗๑ และซ่อมปรับปรุงกองรักษาการณ์ หมายเลข ๑๘/๑๘ ของ ป.๗๑ พัน.๗๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Written by
Rate this item
(0 votes)
Read 205 times Last modified on %AM, %18 %243 %2561 %11:%ต.ค.