ร่าง TOR

%AM, %02 %750 %2558 %00:%ต.ค.

รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ซอมอาคารโรงทหารจุ ๙๐ คน หมายเลข ๒๖๐/๒๓ ของ กองพันทหารปนใหญ ที่ ๗๒๑

Written by
Rate this item
(0 votes)
Read 851 times Last modified on %AM, %02 %168 %2558 %10:%ต.ค.