ร่าง TOR

%AM, %23 %750 %2558 %00:%ก.ย.

รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างซ่อมอาคารแฟลตนายทหารชั้นประทวนจุ ๘๐ ครอบครัว หมายเลข ๔๔/๒๙ ของ ป.พัน.๗๒๒

Written by
Rate this item
(0 votes)
Read 820 times Last modified on %AM, %02 %155 %2558 %09:%ต.ค.