ราคากลาง

%AM, %10 %750 %2561 %00:%ต.ค.

ราคากลางในการก่อสร้าง ซ่อมปรับปรุงอาคารโรงทหาร หมายเลข 21/18 ของ ป.71 และซ่อมปรับปรุงกองรักษาการณ์ หมายเลข 18/18 ของ ป.71 พัน.711

Written by
Rate this item
(0 votes)
Read 345 times Last modified on %AM, %10 %225 %2561 %11:%ต.ค.