ราคากลาง

%AM, %02 %750 %2558 %00:%ต.ค.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงาน ซอมอาคารโรงทหารจุ 90 คน หมายเลข 260/23 ของ ป.พัน 721

Written by
Rate this item
(0 votes)
Read 595 times

Latest from เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ