ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ กองพลทหารปืนใหญ่

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P61100150159

รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P61110010798

รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P62050012379

รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P62050018928