ประกาศเชิญชวน

%AM, %30 %750 %2559 %00:%พ.ย.

ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนจุ ๑๐ ครอบครัว อาคารหมายเลข ๖๗/๒๓, ๒๕๖/๒๖ และ ๒๕๗/๒๖ ของ พล.ป. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Written by
Rate this item
(0 votes)
Read 385 times

Latest from เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ