ประกาศเชิญชวน

%AM, %07 %750 %2559 %00:%ก.ค.

ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร จุ ๑๒ ครอบครัว หมายเลข ๑๑๐/๓๒,๘๑/๓๑ และ ๑๒๔/๓๓ ของ พล.ป. (๓๐.๒๒.๒๐.๐๕ ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e- bidding)

Written by
Rate this item
(0 votes)
Read 464 times Last modified on %AM, %07 %180 %2559 %10:%ก.ค.

Latest from เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ