ประกาศเชิญชวน

%AM, %02 %750 %2558 %00:%ต.ค.

ประกวดราคาจางซอมอาคารโรงทหารจุ๙๐ คน หมายเลข ๒๖๐/๒๓ ของ พล.ป. (ป.พัน.๗๒๑) โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e­bidding)

Written by
Rate this item
(0 votes)
Read 647 times

Latest from เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ