ประกาศเชิญชวน

ประกาศเชิญชวน

ประกาศกองทัพบก

โดยกองพลทหารปืนใหญ่

ประกาศเชิญชวน

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ป.๗๑ พัน.๗๑๓ หมายเลข ๒๒๒/๔๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงตึกแถวชั้นประทวนจุ ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๖๖/๒๓ ของ ป.๗๑ พัน.๗๑๑ และซ่อมปรับปรุงตึกแถวชั้นประทวนจุ ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๘๘/๓๑ ของ ป.๗๒ พัน.๗๒๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร่างจ้างเหมาซ้อมปรับปรุงอาคารเรือนแถวนายทหารชั้นสัญญาบัตร หมายเลข ๗๙/๓๑ ของ ป.๗๑ ป.พัน.๗๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารโรงทหาร หมายเลข ๒๑/๑๘ ของ ป.๗๑ และซ่อมปรับปรุงกองรักษาการณ์ หมายเลข ๑๘/๑๘ ของ ป.๗๑ พัน.๗๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของกองพลทหารปืนใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ กองพลทหารปืนใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมคลัง สป.๕ หมายเลข ๒๐๓๒,๑๑๙๓๒,๑๓๔๓๔,๑๑๘๓๒,๖๐๒๓, ๑๔๒๓๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนามของ พล.ป.

ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร จุ ๑๒ ครอบครัว หมายเลข ๑๑๐/๓๒,๘๑/๓๑ และ ๑๒๔/๓๓ ของ พล.ป. (๓๐.๒๒.๒๐.๐๕ ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E- BIDDING)

ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมอาคาร บก.พัน. หมายเลข 11/18 ของ ป.พัน.711 (72.11.10.03 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) (เลขที่โครงการ : 60086138515)

ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.พล.ป.หมายเลข 61/29 ของ พล.ป. (72.11.11.06 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) (เลขที่โครงการ : 60066023224)

ประกวดราคาจ้างซ่อมอาคารโรงทหารจุ๙๐ คน หมายเลข ๒๖๐/๒๓ ของ พล.ป. (ป.พัน.๗๒๑) โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E­BIDDING)

 

ประกวดราคาจ้างซ่อมอาคารแฟลตนายทหารชั้นประทวนจุ๘๐ ครอบครัว หมายเลข ๔๔/๒๙ ของ ป.พัน.๗๒๒ (๗๒.๑๑.๑๑.๐๘ ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e­bidding)