ประกาศผู้ชนะ e-bidding

%AM, %12 %750 %2558 %00:%ต.ค.

ประกาศผูชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจางซอมอาคารแฟลตนายทหารชั้นประทวนจุ๘๐ ครอบครัว หมายเลข ๔๔/๒๙ ของ ป.พัน.๗๒๒ (๗๒.๑๑.๑๑.๐๘ ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e­bidding)

Written by
Rate this item
(0 votes)
Read 630 times

Latest from เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ