ประกาศผู้ชนะ e-bidding

ผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศ

กองทัพบก โดยกองพลทหารปืนใหญ่
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา