การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

%AM, %12 %133 %2562 %09:%มิ.ย.

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

Written by
Rate this item
(0 votes)
 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)

1. แผนปฏิบัติราชการประจำปี

   1.1 ปีงบประมาณ 2562

 

 

2. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

   2.1  ร่าง TOR

   2.2  ประกาศเชิญชวน

   2.3  ราคากลาง

   2.4  ผู้ชนะการเสนอราคา E-Bidding

   2.5  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

   3.1  ปีงบประมาณ  2561

   3.2  ปีงบประมาณ  2562

 

 

 

4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี

   4.1  ปีงบประมาณ 2560 
   4.2  
ปีงบประมาณ 2561

Read 44 times