การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

%AM, %12 %133 %2562 %09:%มิ.ย.

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

Written by
Rate this item
(0 votes)
 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)

O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี

   ปีงบประมาณ 2562

 

O11 รายงานการกำกับติดตามดำเนินการรอบ 6 เดือน

   ปีงบประมาณ 2562

 

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

   ปีงบประมาณ 2561

 

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

   ร่าง TOR

   ประกาศเชิญชวน

   ราคากลาง

   ผู้ชนะการเสนอราคา E-Bidding

   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

   ปีงบประมาณ  2561

   ปีงบประมาณ  2562

 

O24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี

   ปีงบประมาณ 2560 
   
ปีงบประมาณ 2561

Read 394 times