หน้าแรก

บทเพลงเดินหน้าประเทศไทย

Open Panel

กิจกรรมของหน่วย

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next
รวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

เมื่อ ๒๒ พ.ย. ๕๙ พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. และคุณพนิตตา วงษ์กล้าหาญ ประธานชมรมแม่บ้าน พล.ป. ได้นำข้าราชการและครอบครัวของกองพลทหารปืนใหญ่...

Read more
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงพลังงาน ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๔ พ.ย. ๕๙ พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. และคณะ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงพลังงาน ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมี พล.อ. อนันตพร กาญจนรั...

Read more
พิธีประดับยศนายทหารชำนาญงาน

เมื่อวันที่ ๓ พ.ย.๕๙ พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. ให้เกียรติกระทำพิธีประดับยศ ให้แก่นายทหารชำนาญงาน จำนวน ๒๖ นาย ณ บก.พล.ป.

Read more
ประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร

เมื่อวันที่ ๓ พ.ย. ๕๙ พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. ประดับยศให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตร กองพลทหารปืนใหญ่ จำนวน ๔ นาย ณ บก.พล.ป. ...

Read more
ฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/59

การฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/59 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 712 <<<ติดตามการฝึกทหารใหม่เพิ่มเติม>>> ...

Read more
ลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อ ๑๙ ต.ค. ๕๙ พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. และ คุณพนิตตา วงษ์กล้าหาญ ประธานชมรมแม่บ้าน พล.ป. พร้อมด้วยข้าราชการ พล.ป. และคณะกรรมการ...

Read more
สวดมนต์และปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อ ๒๑ ต.ค. ๕๙   พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. และ คุณพนิตตา วงษ์กล้าหาญ ประธานชมรมแม่บ้าน พล.ป. พร้อมด้วยข้าราชการ พล.ป. และคณะ...

Read more
วางพวงมาลาในพิธีถวายพวงมาลาสักการะ ร.๕

เมื่อ ๒๓ ต.ค. ๕๙ พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. และคุณพนิตตา วงษ์กล้าหาญ ประธานชมรมแม่บ้าน พล.ป. พร้อมคณะนายทหาร และคณะชมรมแม่บ้าน พล.ป....

Read more
ร่วมพิธีแสดงความอาลัย ถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

เมื่อ ๒๔ ต.ค. ๕๙  พ.อ.ธรรมนูญ ลิ้มอารีธรรม เสธ.ป.๗๑ เป็นผู้แทน ผบ.พล.ป. นำกำลังพลเข้าร่วมพิธีแสดงความอาลัย ถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมิ...

Read more
พิธีสรงน้ำพระบรมศพ

เมื่อ 14 ต.ค. 59 พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. ร่วมพิธีสรงน้ำพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร...

Read more
เข้าวังฯ ฟังธรรม ครั้งที่ ๑๑

เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ย.๕๙  พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. และคุณพนิตตา วงษ์กล้าหาญ ประธานชมรมแม่บ้าน พล.ป.ได้นำกำลังพลและครอบครัวของกองพลทหารปืนใ...

Read more
การแข่งขันหน่วยทหารทรหดลดพุง

เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย. ๕๙  พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. เป็นประธานการแข่งขันหน่วยทหารทรหดลดพุง กองพลทหารปืนใหญ่ และมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการแ...

Read more
เข้าพรรษา เข้าวังฯ ฟังธรรม ประจำปี ๕๙ ครั้งที่ ๖

เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค. ๕๙ พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. และคุณพนิตตา วงษ์กล้าหาญ ประธานชมรมแม่บ้าน พล.ป. เป็นประธานกิจกรรมเข้าพรรษา เข้าวังฯ ฟังธรรม...

Read more
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและลงนามถวายพระพร

เมื่อ ๑๒ ส.ค. ๕๙ พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ ร...

Read more
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อ ๑๒ ส.ค. ๕๙ พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ...

Read more
พิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อ ๑๒ ส.ค. ๕๙ พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. ร่วมพิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผวจ.ลพบุรี เป็น ประธาน ณ พระอ...

Read more
กิจกรรมเข้าพรรษา เข้าวังฯ ฟังธรรม ประจำปี ๕๙ ครั้งที่ ๔

เมื่อ ๑๑ ส.ค. ๕๙ พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. และคุณพนิตตา วงษ์กล้าหาญ ประธานชมรมแม่บ้าน พล.ป. เป็นประธานกิจกรรมเข้าพรรษา เข้าวังฯ ฟังธรรม ...

Read more
พิธีบรรพชาอุปสมบท ๑๐๑ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อ ๑๐ ส.ค. ๕๙ พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. เป็นประธานในโคงการบรรพชาอุปสมบท ๑๐๑ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ...

Read more
โคงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อ ๙ ส.ค. ๕๙ พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. เป็นประธานในโคงการบรรพชาอุปสมบท ๑๐๑ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเ...

Read more
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและลงนามถวายพระพร เนืองในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๔ พรรษา

เมื่อ ๒๘ ก.ค. ๕๙  พ.อ.นพดล พรหมแพทย์ รอง ผบ.พล.ป. เป็นผู้แทน ผบ.พล.ป. ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและลงนามถวายพระพร เนืองในวโรกาสค...

Read more
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อ ๑๕ ก.ค. ๕๙ พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป., คุณพนิตตา วงษ์กล้าหาญ ประธานชมรมแม่บ้าน พล.ป. และคณะ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเก...

Read more
ถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เมื่อว ๑๑ ก.ค. ๕๙ พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพ...

Read more
พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค. ๕๙ พ.อ.ประทีป บุญทิพย์จำปา รอง ผปยส.พล.ป. เป็นผู้แทน ผบ.พล.ป. ในพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวร...

Read more
วันพร้อมญาติทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๑

เมื่อ ๘ ก.ค. ๕๙ พ.อ.บรรลือ อ่ำบุญ รอง ผบ.พล.ป. เป็นผู้แทน ผบ.พล.ป. เป็นประธานงานวันพร้อมญาติทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๑ โดย กองพลทหารปืนใหญ่ ณ ส...

Read more
การตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว และประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก ประจำปี ๒๕๕๙

  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว และประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก ประจำปี ๒๕๕๙ (ชุดตรวจ พล.ป.) ทำการต...

Read more
ปั่นจักรยาน ปลูกแฝก ร่วมใจ ถวายพ่อหลวง

เมื่อ  ๖ ก.ค. ๕๙  พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. ได้กรุณานำสมาชิกชมรมจักรยาน พล.ป. จำนวน ๑๐๑ นาย ร่วมกิจกรรม “ปั่นจักรยาน ปลูกแฝก ...

Read more
การเตรียมความพร้อมในการรับตรวจฯ จาก กรมจเรทหารบก

พ.อ.เฉลิมเกียรติ พิมพ์ทนต์ หัวหน้าชุดตรวจและ คณะกรรมการชุดตรวจกิจการทั่วไป พล.ป. ประจำปี ๒๕๕๙ ทำการตรวจหน่วย นขต.พล.ป. (กลุ่มที่ ๑) จำนวน...

Read more
พิธีเปิดสนามทดสอบกำลังใจ "วงษ์กล้าหาญ"

  พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. ประธานพิธีเปิดสนามทดสอบกำลังใจ "วงษ์กล้าหาญ" ปลูกป่าและชมการสาธิตการปฏิบัติของ ชป.นทท. ...

Read more
ตรวจสภาพความพร้อม กองร้อยช่วยเหลือประชาชน

พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. เป็นประธานในพิธีตรวจสภาพความพร้อม กองร้อยช่วยเหลือประชาชน ป.๗๑ และ ป.๗๒  ณ กองพลทหารปืนใหญ่ เมื่อวันที่ ๕ ต....

Read more
พิธีเปิดอุทยานราชภักดิ์

พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. พร้อมคณะนายทหาร  เข้าร่วมพิธีเปิดอุทยานราชภักดิ์ ณ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ย.๕๘...

Read more
พิธีเปิดการประเมินผลการฝึกหน่วย ร้อย.ป.สนาม ประจำปี ๒๕๕๘

พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. เป็นประธานในพิธีเปิดการประเมินผลการฝึกหน่วย ร้อย.ป.สนาม ประจำปี ๒๕๕๘ ของหน่วย ป.พัน.๗๒๓ ณ สนามฝึก(ศาลา) ป.พัน.๗๒๓&n...

Read more
พิธีเปิดฝึกอบรมวิชาชีพทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นทหารกองหนุน

เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย.๕๘ พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.พล.ป. เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นทหารกองหนุนจำนวน ๒ หลั...

Read more